sobota, 25 maja 2013

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Górze

 Kolo Gospodyń Wiejskich istnieje od połowy XX wieku. W roku 1979 powstał Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy. Ze sprawozdania z roku 1979 czytamy, iż członków było 36 (z tego w  PZPR-4, ZSL-1). Z roku na rok liczba ta zmniejsza się. I tak dziś w tym Kole czynnych członków jest osiem.
               Od samego początku miejscem spotkań KGW jest Filia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Górze, gdzie odbywają się również próby zespołu.
             Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Górze działa pod patronatem Krzeszowickiego Ośrodka Kultury i to właśnie on daje fundusze na większość jego potrzeb. Niestety nie zawsze wystarczały one na wszystkie potrzeby, dlatego też kobiety 1 października 1978 zorganizowały zabawę taneczną i za uzyskany dochód zostały zakupione korale krakowskie i spódnice do strojów krakowskich, których w sumie zakupiono 20 sztuk. Brakowało jeszcze butów do strojów krakowskich (...) oraz kilku ubrań męskich. Aby uszyć serdaki pani Halina Koryczan zorganizowała kurs hafciarski.

  W latach 70-tych, 80-tych i początkowo w 90-tych każda z gospodyń posiadała ogród warzywny oraz kwiatowy a kilka członkiń prowadziło dodatkowo gospodarstwo rolne.
            Kilka lat po rozpoczęciu działalności Koła został zakupiony magiel elektryczny, szatkownica elektryczna oraz sprzęt gospodarczy. Wszystkie z wyżej wymienionych maszyn były wypożyczane nie tylko kobietom z grupy ale także innym członkom tej społeczności wiejskiej.    Na spotkaniach KGW oprócz planów tego koła  zebrani dyskutowali o problemach ludności nowogórskiej.
            Kobiety z koła napisały m.in. stosowne pismo do Urzędu Miasta i Gminy w Krzeszowicach, iż członkinie nie wyrażają zgody na lokalizację wysypiska, jest to dla nich tym bardziej żenujące i niezrozumiałe że od kilkunastu lat nie było miejsca na lokalne wysypisko a teraz zatwierdzono lokalizację wysypiska komunalnego, o czym mieszkańcy sołectwa dowiedzieli się dopiero z artykułu w „Gazecie Krakowskiej”. Inną, ważną sprawą było napisanie wniosku o dotację w celu  wykonania w Nowej Górze huśtawek oraz ogródka zabaw dla dzieci nowogórskich.
          Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich  brały także udział w konkursach: „Więcej warzyw, owoców i kwiatów” oraz „Higienizacja wsi”. Członkinie uczestniczyły również w szkoleniu na temat zbierania i leczenia się ziołami oraz w pokazie zdrowej żywności.
             Oprócz standardowej działalności KGW - jak już wspomniano - przy Kole utworzono w 1978  roku Grupę Śpiewaczo - Obrzędową. Początkowo zespół ten wyjeżdżał na konkursy nawet ponad 10 razy w roku. Niestety z biegiem czasu gospodynie nie mają już tyle siły, energii aby tak podróżować. Dlatego też obecnie uczestniczą tylko w ważniejszych uroczystościach. 
            W dniu  14 września 1997 roku,   dożynki gminne zostały zorganizowane w Nowej Górze. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowym kościele, którą odprawił ksiądz proboszcz Jan Cieślik. Po mszy barwny korowód mieszkanców i zaproszonych gości, prowadzony przez orkiestrę KW Czatkowice - pod kierunkiem H. Maciejowskiego pomaszerował na rynek.
             Co roku KGW bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Sabałowe Bajania”. Jest to starcie gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, „pytacy”, mowy starosty weselnego oraz wystawa twórczości ludowej, która zawsze odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej.
        Wśród ogromnej liczby dyplomów uzyskanych przez te wszystkie lata przez KGW, jeden jest najważniejszy. W sierpniu 2006 roku Grupa Śpiewaczo-Obrzędowa otrzymała dyplom uznania za wieloletnie kultywowanie tradycji dożynkowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz